Dokumenty

Popularną formą załatwiania innych ważnych spraw w domu jest przesyłanie różnego typu dokumentów również za pośrednictwem kuriera lub pracownika danej firmy. Często podpisywanie umów odbywa się w ten wygodny sposób. Korzystają z niego banki przy zakładaniu Konat, czy lokat lub innego typu umów, jak również telekomunikacja czy inne przedsiębiorstwa.